SVERIGE

A. Menarini Diagnostics strävar alltid efter att försöka nå den högsta graden av kundnöjdhet vad gäller leverans av tjänster och produkter. Därför jobbar vi ständigt med:

 • Att utveckla tekniker för att kunna möta våra kunders behov, förutse deras önskningar och erbjuda lösningar som ger ett mervärde;
 • Systematiskt finna nya och högteknologiska produkter att erbjuda till marknaden;
 • Förbättra vår logistik av produkter och tjänster genom att använda de mest innovativa och pålitliga tekniska instrumenten som i sin tur gör organisationen mer effektiv genom integration och utforskande av möjligheter.

För att kunna nå sitt mål kommer A. Menarini Diagnostics att:

 • Utveckla och bibehålla system för kvalitetsmätning som ett medel genom vilket de kan nå mål och uppfylla förpliktelser, liksom att befrämja en oupphörlig förbättring av företagets processer, vilket medför garantier för att de produkter och tjänster som erbjuds uppfyller marknadens ställda krav;
 • Använda ett integrerat system för riskhantering för att kunna garantera att vilken risk den än må vara vad gäller produkter som A. Menarini Diagnostics har tillverkat hålls till ett minimum;
 • Att alltid vara mycket lyhörd för våra kunders förslag och önskemål genom att hålla ögon och öron öppna ute på fältet;
 • Att alltid ställa vår kund i fokus för att säkerställa kundnöjdhet och därmed vår marknadsledande position;
 • Stärka våra relationer med partners för att säkerställa leverans av säkra, pålitliga, högteknologiska samt prisvärda produkter till våra kunder;
 • Uppmuntra våra dotterbolag att aktivt sträva efter att mer effektivt utföra tjänster mot kund likväl som att förstå deras behov bättre;
 • Leverera produkter och tjänster som uppfyller myndigheternas krav för att säkerställa slutanvändarens säkerhet;
 • Sträva efter ett företagsklimat samt metoder som tillåter att våra anställda konstant uppmuntras till att erbjuda våra kunder den bästa möjliga service;
 • Uppmuntra sin personal att utveckla sin potential så mycket som möjligt inom sin yrkesroll.

Vid genomförandet av detta mål, förbinder sig A. Menarini Diagnostics att

 • Erbjuda sina kunder produkter och tjänster av högsta kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.
 • Att erbjuda sina leverantörer ett fördelaktigt samarbete för att i samarbete utveckla och producera produkter som marknaden efterfrågar av högsta kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

Våra värderingar

Fyra värdegrunder som gett liv till Menarini och formgett dess historia

LÄS MER »