SVERIGE

Menarini Group Code of Conduct: Integritet och etik är grunden för våra handlingar

Menarini Gruppens uppförandekod uttrycker de värderingar som inspirerar vår grupp i vårt arbete. På inget sätt får något agerande inom Menarini eller direkta eller indirekta dotterbolag, rättfärdiga beteende som strider mot principerna i denna uppförandekod.

Vi är övertygade att genom att ständigt sätta integritet och etik som grund till våra handlingar hittar vi källan till vår styrka och nyckeln till allt större framgång.

Denna kod är inte bara en samling av ord på ett papper, utan en direkt och konkret guide för att inspirera uppträdandet hos direktörer, chefer och anställda i Italien och utomlands, liksom ett åtagande mot allmänheten baserat på medvetna åtgärder när det gäller våra intressenter.

Menarini Gruppens uppförandekod gäller för samtliga bolag inom koncernen, var de än befinner sig i världen. "

Våra värderingar

Fyra värdegrunder som gett liv till Menarini och formgett dess historia

LÄS MER »