SVERIGE

GlucoMen® Day CGM

GlucoMen Day® CGM är ett realtids subkutant kontinuerligt glukosövervakningssystem. Tack vare den unika GlucoMen Day® CGM-sensorteknologin sätts sensorn in under huden utan en nål, med en minskad risk för smärta i insättningen och eventuell blödning.
Den elektrokemiska enzymatiska sensorn mäter glukosnivån i den mellanliggande vätskan i 14 dagar, och data lagras i sändaren och skickas via Bluetooth till den dedikerade appen, som visar ett nytt glukosvärde varje minut.

Systemkomponenter

GlucoMen® Day Appen

GlucoMen Day® CGM appen (för både Android- och iOS-telefoner) visar det senaste glukosvärdet (ett nytt värde varje minut), trendpilen och glukosgrafen. Appen låter användaren ställa in och anpassa höga / låga larm, snabba glukosändringslarm och förutseende larmfunktioner. Data kan delas i realtid i en certifierat molntjänst och delas på distans med din vårdgivare eller anhöriga.

Dataanalys inkluderar Time in Range, medelvärde, SD, CV% och AGP, och kan ses direkt i appen eller i GlucoLog webbprogramvara.

Miljövänlig

Under 5 års kontinuerlig användning förbrukar GlucoMen® Day CGM-systemet bara 2 litiumbatterier och cirka 3 kg plast, medan konkurrerande produkter kan använda upp till 120 litiumbatterier och upp till cirka 18 kg plast.

Våra värderingar

Fyra värdegrunder som gett liv till Menarini och formgett dess historia

LÄS MER »