Diagnostic Sverige / Integritetspolicy
 
Kontakt - Sitekarta
Swedish - English
Sverige
Integritetspolicy

PRIVACY POLICY

Introduktion

A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige) ("bolaget") tar användarens integritet på största allvar och förbinder sig för att respektera den efter bästa förmåga. När du besöker webbplatsen: www.menarinidiagnostics.se ("Webbplats" eller "Webbplatsen") eller efterfrågar tjänsterna som finns på webbplatsen, kan företaget behandla dina personuppgifter. Den nuvarande sekretesspolicyn ("Sekretesspolicy") beskriver företagets behandling av dina personuppgifter via sin webbplats och de åtaganden som gjorts av företaget i det avseendet.

Som fastställts av den svenska personuppgiftslagen (Sw Person (1998:. 204)) ("personuppgiftlagen"), kommer ditt medgivande att begäras innan hantering av dina personuppgifter.

Där du lämna ut personuppgifter från tredje part, måste du se till att spridningen av sådana uppgifter till bolaget (och efterföljande behandling för de ändamål som anges i den tillämpliga sekretessmeddelande) är överensstämmande med tillämpliga lagar och regler: som exempel, kan du lämna ut personuppgifter från tredje man först sedan efter att ha informerat dem och mottagit deras uttryckliga samtycke.

Registeransvarig

Den registeransvarige är A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige), Medeon Science Park, P A Hanssons väg 41, hus D 214 32 Malmö.

Typ av uppgifter som behandlas

Att besöka eller konsultera hemsidan brukar inte innebära insamling och behandling av personuppgifter, med undantag för "navigationsdata" och kakor, som beskrivs nedan. Dessutom kan du frivilligt lämna ut personuppgifter till bolaget antingen när du interagerar med vissa funktioner på webbplatsen eller när du behöver vissa tjänster som är tillgängliga på webbplatsen.

Navigationsdata och Cookies

Behandlingen av personuppgifter om användare som besöker webbplatsen är begränsad till så kallade "navigationsdata", det vill säga de uppgifter som överförs till webbplatsen och krävs för att driva de datoriserade system som inrättats för webbplatsens ledning, samt Internet kommunikationsprotokoll. Som exempel, IP-adresser eller domännamn för datorer som används för att besöka webbplatsen och andra parametrar som hänför sig till det operativsystem som används för att ansluta till webbplatsen omfattas av denna kategori. Företaget samlar sådana och andra data (till exempel antalet besök och tid på webbplatsen) för statistiska ändamål och på ett anonymt sätt för att övervaka hur hemsidan används och förbättra dess effektivitet. Uppgifterna i fråga samlas varken in för att vara associerade med annan information om användarna av webbplatsen eller för identifiering av användare, men på grund av sin natur kan sådana uppgifter potentiellt leda till identifiering av användare om de bearbetas i samband med andra uppgifter som kan innehas av tredje part. Av denna anledning, avidentifieras navigationsdata omedelbart efter bearbetning och kan endast hämtas av bolaget för att fastställa, samt identifiera utövare av potentiella IT-relaterade brott som begåtts till skada för webbplatsen eller via hemsidan. Trots den senare undantaget så hålls navigationsdata som beskrivits ovan endast under en begränsad tid, i enlighet med gällande bestämmelser.

Webbplatsen använder cookies. Genom att bläddra i webbplatsen, användaren samtycker till användning av cookies som anges i denna sekretesspolicy

Cookies är små filer som sparats på hårddisken. Det finns två makro-kategorier av cookies: "tekniska cookies" och "profilering cookies".

Tekniska cookies är nödvändiga för webbplatsens funktion och möjliggöra navigering för användaren, utan dem kan användaren inte se webbplatsens sidor korrekt eller att använda vissa tjänster.

Profilering cookies är utformade för att skapa profiler av användaren för att skicka on-line annonser i linje med de preferenser användaren har uttryckt under sin navigering.

Cookies kan ytterligare klassificeras som

 • "sessionscookies" som omedelbart tas bort när navigering webbläsaren stängs;
 • "permanenta" cookies , som lagras i webbläsaren för en given tidsperiod. Dessa används, till exempel att erkänna den enhet som ansluter till webbplatsen, så att autentisering verksamheten lättare för användaren.
 • "webbplatsens eget" cookies även känd som "första part" cookies, skapas och förvaltas direkt av ansvarige för webbplatsen som användaren navigerar;
 • "tredjepartskakor" , skapas och förvaltas av andra än den ansvarige för den webbplats som användaren navigerar.

Typerna av cookie som används på webbplatsen

Webbplatsen använder följande typer av cookies:

a "första part" cookies, som kan vara antingen "session" eller "permanenta"; dessa är nödvändiga för att möjliggöra navigering på webbplatsen, och krävs för inre säkerhet och systemadministration;

(ii) "tredje part", "permanenta cookies", som används av webbplatsen för att skicka statistik till Google Analytics-systemet, genom vilket bolaget kan utföra statistiska analyser av ingångarna/besök på webbplatsen. Dessa cookies används uteslutande för statistiska ändamål och behålla information i samlad form. Med hjälp av ett par av cookies (respektive en permanent cookie och sessions cookies, den senare som tas bort när användaren stänger webbläsaren), sparar Google Analytics också tidsstämpeln för början av besöket och utgången från webbplatsen. Det är möjligt att hindra Google från att använda cookies för att samla in data, och därmed förhindra deras efterföljande behandling, genom att ladda ner och installera plugin-finns på följande webbplats: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Eftersom bolaget inte äger källkoder för vissa eller alla cookies från tredje part, är det för närvarande inte möjligt att tekniskt förhindra deras skapande; Av denna anledning är det inte möjligt att ge användarna möjlighet att stänga av cookies direkt från denna sida. Trots detta kan användarna inaktivera de flesta av cookies från tredje part som används på denna webbplats genom att följa de förfaranden som beskrivs i integritets policydokument för de berörda cookies ägare –Finns tillgänglig via länkarna i tabellen nedan- eller genom att ändra webbläsarens inställningar. I vilket fall som helst skulle vi vilja fästa uppmärksamheten på det faktum att inaktivera cookies kan försämra din förmåga att surfa på hemsidan och att dra full nytta av de funktioner och tjänster som finns där.

Följande tabell innehåller information om cookies som finns på webbplatsen. För varje "tredje part" cookie du hittar en länk till sekretesspolicyn för respektive ämne som genererar och hanterar sådana cookies.

COOKIES

TYP

SYFTE

PRIVACY POLICY

www.menarinidiagnostics.se

Första parten - Session och långlivade

Cookies krävs för att möjliggöra navigering på webbplatsen, för inre säkerhet och administration ändamål, samt memorera det språk som valts av användaren

Detta dokument

Google.it
Google.com

Tredje part - ihållande

Cookie för tjänsten Google Analytics

https://www.Google.com/Analytics/Learn/privacy.html?HL=IT

http://www.Google.com/policies/Privacy/

https://developers.Google.com/Analytics/devguides/Collection/analyticsjs/cookie-Usage#gajs

https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout

https://support.Google.com/Analytics/answer/6004245

Inaktivera cookies i webbläsarens inställningar

En guide till hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna ges nedan

Chrome

 1. Välj menyn ligger överst till höger i webbläsarens instrument bar
 2. Välj Inställningar
 3. Välj länken Visa avancerade inställningar
 4. Välj Inställningar för onlineinnehåll i avsnittet Sekretess
 5. Ändra följande inställningar enligt önskad verkställande av cookies under avsnittet Cookie :
  Att data sparas på lokala
 6. Spara data endast tills webbläsaren stängs
 7. Blockera sidor från att skriva data
 8. Blockera cookies från tredje part och site data
 9. Hantera undantag för vissa webbplatser
 10. Alla cookies och webbplatsdata

För ytterligare information, besök den särskild internetsida

Mozilla Firefox

 1. Välj menyn finns högst upp till höger i webbläsaren instrument bar
 2. Välj Alternativ
 3. Välj sekretesspanelen
 4. I avsnittet Spårning väljer motsvarande knapp om du vill informera de webbplatser som du inte ville spåras
 5. I avsnittet Historik, välj alternativet Använd anpassade inställningar från rullgardinsmenyn och ändra följande inställningar enligt den önskade hanteringen av cookies:
 6. Acceptera cookies (genom att välja den aktuella knappen);
 7. Acceptera cookies från tredje part (genom att välja ett av följande alternativ från rullgardinsmenyn: alltid, från redan besökta webbplatser, aldrig)
 8. Håll tills (välj ett av följande alternativ från rullgardinsmenyn: tills de löper ut, tills Firefox är stängd, eller be varje gång).
 9. I avsnittet History är det också möjligt att välja knappen Visa kakor om du vill ta bort de cookies som finns i datorn.För ytterligare information, besök den dedikerad Mozilla webbsida

Internet Explorer

 1. Välj knappen verktyg
 2. Välj Internet-alternativ
 3. Välj fliken säkerhet
 4. I den nedrullningsbara menyn, Välj ett av alternativen anpassa inställningarna enligt önskad hantering av cookies:
  Blockera alla cookies
 5. Hög
 6. Medium-hög
 7. Medium
 8. Låg
 9. Acceptera alla cookies
 10. Välj knappen platser om du vill ange vilka webbplatser kan alltid eller aldrig använder cookies. Detta kan göras genom att skriva i den websidans adress i rutan Webbadress och genom att välja knapparna spärra eller Tillåt .

För ytterligare information, besök Microsofts dedikerade webbsida

Safari

 1. Starta Safari
 2. Klicka på Safari
 3. Välj Inställningar och sedan Privacy
 4. I avsnittet Blockera Cookies , Välj alternativet Rekommenderad cookie hantering.
 5. För att se vilka webbplatser som har lagrade cookies på din dator klickar du på Detaljer

För ytterligare information, besök den särskilda Apple sidan

Opera

 1. Starta Opera
 2. Välj Inställningar i huvudmenyn upp till vänster på skärmen
 3. Välj sekretess och säkerhet
 4. Välj ett av följande alternativ i avsnittet Cookies :
  Acceptera cookies – tillåter cookies sparas på din dator
 5. Ta bort nya kakor när Opera avslutas
 6. Aldrig acceptera cookies
 7. Acceptera cookies endast från den platsen jag besöker
 8. Fråga mig innan du accepterar cookies
 9. Genom att välja knappen hantera cookies är det möjligt att ta bort de cookies som lagras på din dator

För ytterligare information, besök den särskilda Opera sidan .

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser (så kallade "tredje parts webbplatser"). Företaget läser inte eller kontrollerar cookies, webb-signaler och andra spårningstekniker som kan användas av tredje parts webbplatser som användaren kan komma åt från webbplatsen; det inte på något sätt kontrollera innehållet och material som publiceras på eller erhållas från tredje parts webbplatser; och det styra inte hur användarens personuppgifter behandlas av sådana webbplatser –Därför frånsäger sig bolaget uttryckligen allt ansvar som kan uppstå i samband med alla dessa omständigheter. Användare bör kontrollera sekretesspolicys på webbplatser från tredje part som de ansluter via hemsidan och vara medvetna om de villkor som gäller för behandlingen av personuppgifter där. Den nuvarande sekretesspolicyn gäller endast för webbplatsen som definierats ovan.

Bevarande och lagring av personuppgifter

Personuppgifter bibehålls och bearbetas av datoriserade system som tillhör företaget och hanteras av företaget eller av utomstående leverantörer av tekniska tjänster. för mer information se avsnittet "Data Access" nedan. Uppgifter behandlas endast av högt kvalificerad personal, inklusive den personal som utsetts att genomföra extraordinära underhållsåtgärder.

Syften och metoder för databehandling

Företaget får behandla dina personuppgifter i följande syften: hanteringen av din kommunikation (inklusive anmälan av pharmacovigilance-händelser), hantering av din begäran om information, etc.

Dina personuppgifter behandlas både i pappersform och i elektronisk form i enlighet med sekretesslagar och enligt datasäkerhet och sekretess, i linje med principerna om rättvis och laglig databehandling.

Data finns kvar för tid som är absolut nödvändigt för att uppnå det särskilda ändamål för vilket de samlades.

Säkerheten och kvaliteten på personuppgifter

Företaget åtar sig att skydda säkerheten i dina personuppgifter och att uppfylla säkerhetsbestämmelserna som fastställs genom sekretess lagen och i alla tillämpliga förordningar för att förhindra förlust av data, olagliga eller olaglig användning av uppgifter och obehörig åtkomst till nämnda data.

Bolaget har antagit lämpliga tekniska åtgärder såsom flera avancerade säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda data mot förändring, förlust och obehörig åtkomst. Dina personliga uppgifter lagras på servrar som är placerade i rum med begränsad tillgång och föremål för kontroller. I tillägg till detta, är informationssystem och datorprogram som används av bolaget inrättades ett sätt att minimera användningen av personliga och/eller identifieringsdata. Data bearbetas i en minimal omfattning och endast i syfte att uppnå det specifika syftet för dess insamling. Du kan hjälpa bolaget att uppdatera och/eller för att säkerställa riktigheten av dina personuppgifter genom att kommunicera oss någon information om din adress, kvalifikationer, kontaktdetaljer etc.

Tillgång till data

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga endast för personalen som ansvarar för behandling av uppgifter inom företaget. I samband med tjänsteutövning, kan sådan personal behöva behandla sådana uppgifter för att hantera dina förfrågningar. Uppgifter får lämnas ut till andra anställda i bolaget samt till de andra företagen i gruppen Menarini för samma ändamål som anges ovan och/eller för administrativa ändamål.

Med förbehåll för bestämmelserna i ovanstående punkt, dina personuppgifter kommer inte att meddelas till tredje part, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, och de kommer inte att spridas på andra sätt eller former.

Tillhandahållande av personuppgifter

Uppgifter markerade med en asterisk [*] är nödvändiga för företaget att behandla de via frågor/svar som tagits emot via webbplatsen (t.ex. begäran om information eller material) eller för att kontakta dig för att följa upp din begäran. Genom att inte ange dessa uppgifter förhindras företaget från att tillhandahålla de tjänster du har begärt. Tillhandahållande av andra data som inte har markerats med en asterisk är valfritt och får inga följder.

Utöva dina rättigheter

Du kan när som helst utöva de rättigheter som fastställs i personuppgiftslagen, inklusive rätten att få en bekräftelse på förekomsten av dina personuppgifter inom bolaget, rätt att kontrollera innehållet, källan och riktigheten i data, och/eller att begära att dina data uppdateras, raderas och/eller avidentifieras om otillåtet sätt, liksom rätten att stoppa behandlingen av sådana uppgifter.

Kontakta uppgiftsansvarige via e-post (Kontakta oss) eller skriftligen (till A. Menarini Diagnostics Srl, Italien Filial (Sverige), Medeon Science Park, PA Hanssons väg 41, hus D 214 32 Malmö) för att få information om behandlingen av dina personuppgifter i bolaget, för att utöva de rättigheter som fastställs i personuppgiftlagen, samt för att få veta vilka persondata som finns tillgängliga.