Diagnostic Sverige / GlucoLog / Snabbguide
 
Kontakt - Sitekarta
Swedish - English
Sverige
Snabbguide

Snabbguide

Ladda/spara ner programmet till PCns skrivbord.

När laddningen är klar, skapas en ikon "GlucoLog" på skrivbordet.

Installation av programmet sker genom att du dubbelklickar på "GlucoLog" ikonen.

Följ instruktionerna och när installationen är klar, skapas en andra ikon med "GlucoLog" på skrivbordet.

Start av programmet sker genom dubbelklick på den nya ikonen.

Vänligen notera att första gången som programmet körs kan det ta tid att starta pga att det tar in ytterligare data för att färdigställa installationen.

Börja med att fylla i sektionen för personnamn och vilken mätare som ska anslutas.

Anslut glukosmätaren och ladda in de lagrade mätvärdena.

När mätaren är ansluten för första gången eller utskrift av rapport sker intitialt, kan GlucoLog komma att begära en bekräftelse.